Spotkanie św. Pawła z przemienionym Jezusem pod Damaszkiem a przemienienie Jezusa na górze

Ruch Biblijny i Liturgiczny, Tom 62, Numer 2 (2009) s. 85-101
Marek Dzik

 

do góry