Kościół i klasztor na Karczówce w dobie nowożytnej : architektura i wyposażenie

Studia Muzealno-Historyczne, Tom 4 (2012) s. 11-31
Marta Pieniążek-Samek

 

do góry