Źródła ikonograficzne do dziejów Legionów Polskich w zbiorach Muzeum Historii Kielc

Studia Muzealno-Historyczne, Tom 7 (2015) s. 35-48
Marcin Kolasa

 

do góry