Kielecciana kartograficzne i ikonograficzne z lat 1795–1866 w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach

Studia Muzealno-Historyczne, Tom 2 (2010) s. 155-196
Hubert Mazur

 

do góry