Spis internowanych z Regionu Świętokrzyskiego : ośrodek odosobnienia w Kielcach

Studia Muzealno-Historyczne, Tom 1 (2009) s. 365-427
Marzena Grosicka

 

do góry