"W setną rocznicę urodzin W. I. Lenina. Referaty z sesji naukowej UMSC", red. Mirosława Zakrzewska-Dubasowa, Lublin 1970 : [receznja]

Rocznik Lubelski, Tom 14 (1971) s. 256-259
Bogusław Pawłowski , Mirosława Zakrzewska-Dubasowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry