Analiza współczynnika RHO w modelu wyceny opcji Garmana-Kohlhagena

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 6, Numer 2 (2007) s. 423-432
Beata Stolorz

 

do góry