Cykliczność polskiego rynku akcji a wahania ogólnogospodarczej koniunktury

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 6, Numer 2 (2007) s. 559-570
Zuzanna Wośko

 

do góry