Powstańcze groby w ikonografii Muzeum Historii Kielc

Studia Muzealno-Historyczne, Tom 5 (2013) s. 143-152
Marcin Kolasa

 

do góry