Groźba spowodowania postępowania karnego jako postać groźby bezprawnej w polskim prawie karnym

Palestra, Tom 37, Numer 9-10(429-430) (1993) s. 14-20
Mirosław Surkont

 

do góry