Aby rozwijała się konkurencja : z adwokatem Markiem Tadeusiakiem, dyrektorem generalnym w Urzędzie Antymonopolowym w Warszawie, rozmawia Andrzej Tomaszek

Palestra, Tom 37, Numer 9-10(429-430) (1993) s. 48-54
Marek Tadeusiak, Andrzej Tomaszek

 

do góry