Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna

Palestra, Tom 43, Numer 1-2(493-494) (1999) s. 140-149
Stanisław Zabłocki

 

do góry