Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w. : [recenzja]

Przegląd Humanistyczny, Tom 25, Numer 10-12 (193-195) (1981) s. 147-151
Andrzej Wierzbicki, Jerzy Maternicki
Title of the reviewed work:
pod red. Jerzego Maternickiego ,Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w. : zbiór studiów ,Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe 1981

 

do góry