Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych do ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, póz. 149 z późn. zm.)

Palestra, Tom 39, Numer 11-12(455-456) (1995) s. 194-221
Stanisław Zabłocki

 

do góry