Zasada lex retro non agit (geneza, uzasadnienia, zasięg)

Palestra, Tom 29, Numer 9(333) (1985) s. 8-17
Andrzej Spotowski

 

do góry