Uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 12 czerwca 1985 r. w sprawie nadania odznaki "Adwokatura PRL"

Palestra, Tom 29, Numer 9(333) (1985) s. 89-90

 

do góry