Historyczne, teologiczne i prawno-kościelne podłoże powstania starokatolicyzmu

Rocznik Teologiczny, Tom 34, Numer 1 (1992) s. 7-57
Wiktor Wysoczański

 

do góry