Z dziejów prawosławnej diecezji białoruskiej (1700-1720)

Rocznik Teologiczny, Tom 34, Numer 1 (1992) s. 87-103
Marian Bendza

 

do góry