Typologiczna i metaforyczna symbolika czterech homoidów z czterema obliczami z Księgi Ezechiela 1,5-15.19-25 i czterech zoomorfów z Apokalipsy 4,6-8

Rocznik Teologiczny, Tom 51, Numer 1-2 (2009) s. 21-43
Kalina Wojciechowska

 

do góry