Eklezjologia Jana Kalwina w podstawowych dokumentach doktrynalnych waldensów z lat 1560-1662

Rocznik Teologiczny, Tom 51, Numer 1-2 (2009) s. 219-232
Paweł Andrzej Gajewski

 

do góry