Motyw pokoju między zwierzętami w Księdze Izajasza 11,6-8 i 65,25

Rocznik Teologiczny, Tom 50, Numer 1-2 (2008) s. 9-20
Andrzej P. Kluczyński

 

do góry