Rewolucja i państwo w myśli politycznej Komunistycznej Partii Polski (1918-1938)

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne, Tom 18 (180) (1987) s. 73-86
Ryszard Michalski

 

do góry