Głos w dyskusji podczas konferencji pt. "Kościoły chrześcijańskie a proces integracji europejskiej", Warszawa 5 grudnia 2002 r.

Rocznik Teologiczny, Tom 44, Numer 2 (2002) s. 293-295
Paweł Borecki

 

do góry