Literacki charakter tekstów warstwy podstawowej w Księdze Deutero-Izajasza (Iz. 40-55)

Rocznik Teologiczny, Tom 39, Numer 1-2 (1997) s. 105-115
Jakub Slawik

 

do góry