Geneza i tryb przygotowania ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania : (wystąpienie w dniu 17 maja 1998 r. na konferencji w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie)

Rocznik Teologiczny, Tom 42, Numer 1 (2000) s. 301-308
Grzegorz Rydlewski

 

do góry