Wskazówki do katalogowania rękopisów w zbiorach bibljotecznych

Archiwum Komisji Historycznej, Tom 3 (15) (1939) s. 233-265
M. Heitzman

 

do góry