"Aniołowie w życiu ludzi" : międzyuczelniane sympozjum liturgiczne (Opole, 14 maja 2008 r., Katowice, 15 maja 2008 r.)

Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars, Tom 14, Numer 1(31) (2008) s. 148-149
Redakcja

 

do góry