Konferencja naukowa poświęcona pamięci prof. dr. hab. Zbigniewa Dody (Kraków, Collegium Maius, dnia 14 czerwca 2000 r.)

Palestra, Tom 44, Numer 7-8(511-512) (2000) s. 196-198
Stanisław Zabłocki

 

do góry