Polska dyplomacja wobec emigracji ukraińskiej. Nieznana instrukcja ministra Augusta Zaleskiego z 1926 roku

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 33 (1998) s. 159-168
Jan Jacek Pisuliński, Jan Bruski

 

do góry