Cesarz Mikołaj II (1868-1918) jako inicjator haskiej konferencji pokojowej (1899 r.)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 29 (1994) s. 5-28
Jan Sobczak

 

do góry