"Imre Nagy. Biografia polityczna", János M. Rainer, Warszawa 2003 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 40 (2005) s. 348-350
Andrzej Smoliński , János M. Rainer (aut. dzieła rec.)

 

do góry