Ludność polska w Komi ASRR w 1940 roku na podstawie dokumentów radzieckich

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 30 (1995) s. 149-163
Daniel Boćkowski

 

do góry