Sprawozdanie z sympozjum Miłosierdzie na peryferiach życia społecznego : 25 lat sympozjów piekarskich (Piekary Śląskie, 28 maja 2016)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 49, Numer 2 (2016) s. 482-484
Bogumiła Warząchowska

 

do góry