"Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego kaznodziejstwa", red. Piotr Urbański, Kraków 2003 : [recenzja]

Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars, Tom 9, Numer 1(21) (2003) s. 206
Kazimierz Wolsza , Piotr Urbański (aut. dzieła rec.)

 

do góry