Radykalny feminizm Aleksandry Kołłontaj i próby urzeczywistnienia jego pryncypiów w przestrzeni społeczno-obyczajowej Rosji Sowieckiej : 1917–1922

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, Numer 1 (1) (2016) s. 24-44
Adam Miodowski

 

do góry