Obraz rosyjskich kobiet w życiu publicznym i politycznym na tle ogólnorosyjskich sondaży przeprowadzonych przez Levadę i VCIOM w latach 2005–2016

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, Numer 1 (1) (2016) s. 123-137
Beata Goworko-Składanek

 

do góry