Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku", Białystok, 16-17 czerwca 2016 roku

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, Numer 1 (1) (2016) s. 179-187
Ewa Joanna Borodzicz, Urszula Ćwik

 

do góry