Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1977 r. : III CRN 313

Palestra, Tom 23, Numer 1(253) (1979) s. 116-118
Janusz Ławrynowicz

 

do góry