Przejście roszczenia o zadośćuczynienie na spadkobierców uprawnionego

Palestra, Tom 23, Numer 6(258) (1979) s. 30-39
Adam Szpunar

 

do góry