O warunkach zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary

Palestra, Tom 23, Numer 8-9(260-261) (1979) s. 54-65
Zbigniew Ćwiąkalski

 

do góry