XII Dni Prawnicze Polsko-Francuskie

Palestra, Tom 23, Numer 8-9(260-261) (1979) s. 79-80
W. B.

 

do góry