Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1978 r. IV PRN 1

Palestra, Tom 23, Numer 8-9(260-261) (1979) s. 96-103
Sławomir Dalka

 

do góry