O nowy kształt edukacji akademickiej w kontekście kultury cyfrowej

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 8, Numer 2 (2016) s. 4-13
Irena Pulak, Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska

 

do góry