1954-1974 : XX lat Szkoły Medycznej w Płocku

Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 19, Numer 5 (79) (1974) s. 39-45
Franciszek Dorobek

 

do góry