Historyczno-egzegetyczny aspekt prezentacji cudu w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11)

Studia Pelplińskie, Tom 48 (2015) s. 387-396
Mirosław Białous

 

do góry