Dziękczynienie za świadczone dobro : Kraków, kościół pw. Nawrócenia św. Pawła, 22 X 2016 - 70-lecie "Naszej Przeszłości"

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 126 (2016) s. 447-449
Jan Kopiec

 

do góry