Okólnik w sprawie stosowania przepisu art. 669 § 1 k.p.c.

Palestra, Tom 16, Numer 2 (1939) s. 302

 

do góry