Dwa zagadnienia z dziedziny kary grzywny

Palestra, Tom 16, Numer 4 (1939) s. 504-512
Zdzisław Papierkowski

 

do góry