Międzynarodowe prawo umowne w świetle orzecznictwa sądów polskich

Palestra, Tom 16, Numer 6 (1939) s. 717-727
Władysław Witkowski

 

do góry