Obowiązek opieki nad pracownikiem w nowym prawie niemieckim

Palestra, Tom 16, Numer 7-8 (1939) s. 866-885
Władysław Bagiński

 

do góry